Flyktingförläggningen i Svenshögen – Informationsmöte | Sverigedemokraterna i Stenungsund

Flyktingförläggningen i Svenshögen – Informationsmöte

Sveneshögen

Representanter för kommunen, Migrationsverket och Jokarjo AB, som driver boendet, medverkade under mötet om asylboendet. Syftet var att berätta om sin verksamhet och att deltagarna fick möjlighet att ställa frågor.

Bert Karlsson medverkade också och han sa upprepade gånger under sitt inledande tal ( och under fortsatta mötet ) att det fanns inga som helst problem och om det blir problem så löser vi det. Ni kan ringa, uppgav sitt mobilnummer högt så alla i lokalen kunde notera om de önskade. Han påpekade även att hans telefon aldrig är avstängd.

I övrigt fanns det en hel del lokalbor på plats som hade frågor om hur de kunde hjälpa till på olika sätt i form av att skänka kläder, ordna aktiviteter , om den ena badplatsen skulle rustas upp men framför allt var de oroade över att det inte finns tillräcklig belysning i området.

 

Man frågade vem som ansvarade för de asylsökandes säkerhet och skydd från ex rasister. Skälet till denna fråga var att man ansåg att det var 17% i Svenshögen som hade röstat för detta, alltså de som röstat på Sverigedemokraterna. Polisväsendet ansvarar för säkerheten och till en viss del Säpo blev svaret.

Det kom även en fråga gällande om Migrationsverket ansvarade för värdeminskning av hus på orten pga asylboendet. Svaret på den frågan var nej.

I dagsläget befinner sig c:a 50 asylsökande på plats och anläggningen har plats för 141 personer. Migrationsverket i Vänersborg har nu skrivit på ett avtal om mottagande av asylsökande. Asylboendet öppnas i det gamla sanatoriet i Svenshögen och avtalet gäller från den 29 januari fram till 15 april 2015

 

 

För er som vill kSvenshögens asylboende facebookomma i kontakt med asylboendet av olika anledningar som exempelvis ställa frågor,  skänka saker, erbjuda undervisning i svenska eller annan aktivitet kan besöka deras facebooksida. Där finns all kontaktinformation.

<< Klicka på bilden