Sverigedemokraterna i Stenungsund | Sida 2

Startsidan

bohuslan

Välkommen till Sverigedemokraterna Stenungsund. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i vårt politiska arbete i kommunen.

Prioriterar äldre

Läs mer om Sverigedemokraternas valfrågor HÄR

 • Svar på insändare 6/12-2016

  Av pontusreuterskiold den 6 december, 2016
  0

  Svar: På insändaren ”Vi tror på människors lika värde” i Lokaltidningen 3 december.

  Vänsterpartiet hävdar att vi ljuger och hotar med ekonomiskt förfall, de säger att vi föraktar demokratin. Tvärtom vi högaktar och älskar demokrati. Sedan går ni ut och säger att vi ljuger när ni inte ens ger exempel? Kan det vara så att fakta saknas? Här får ni lite fakta av oss som ni kan använda som ni vill:

  I Danmark till exempel så har 75 procent av de ensamkommande som ålderstestats visat sig ha ljugit enligt danska justitieministeriets statistik. Det vore naivt av er om ni tror att inte liknande siffror finns även här. En annan fakta är att med er politik hjälps färre och den bidrar till enorma orättvisor. Ni sitter som bekant som stödpartner till S- och MP-budgeten, en budget som enligt riksrevisionen har ett underskott på 50 miljarder. Ett underskott som beror bland annat på problem med asylinvandringen och integrationen, en budget som sänker ersättningen för sjukvård och omvårdnad samt för de funktionsnedsatta med 5,6 miljarder. Det bidrar till att 80 procent av de som ansöker om personlig assistans får avslag på sin första ansökan, att inte ge de med allra svårast förutsättningar är skamligt.

  Ni sätter verkligen grupp mot grupp, men ni försöker suga ur de svagaste grupperna först, de sjukaste och de äldre. Sen har ni alltid ställt grupper mot varandra med er Robin Hood-politik, ta från de rika och ge till de fattiga. Först när ni verkligen försöker hjälpa de fattiga på riktigt, då är vi beredda att lyssna på er. ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, som Gustav Möller, en socialdemokrat som hade en sund syn på skattepengar, en gång sa.

  Hade vår politik fått råda så hade det blivit billigare för svenskarna samtidigt som vi hade hjälpt fler. Enligt professor Hans Rosling är kostnaden för det svenska flyktingmottagandet dubbelt så mycket som FN har i budget för att hjälpa hela världens flyktingar. Likt er så tar även vi avstånd från er retorik som endast bygger på känslor och vägrar se till fakta och kostnader. Men avslutningsvis så vore det intressant att veta om ni lever som ni lär, har ni Birgit och Jan öppnat era dörrar och hem för dessa på flykt? Eller är det bara floskler?

  Pontus Reuterskiöld

  SD Stenungsund

  Håkan Larsson

  SD Stenungsund

 • Svar på insändare 3/12-2016

  Av pontusreuterskiold den 6 december, 2016
  0

  Svar: På insändaren ”SD-politiker får sopa sin egen farstu!” i Lokaltidningen 29 november.

  Vi är visserligen nya i politiken medan ni S-kvinnor är gamla politiska rävar, men en sak förstår vi som även ni nog förstår. Politik är att sätta grupper mot varandra då vi endast har en säck med pengar som ska fördelas. Den säcken med pengar räcker tyvärr inte till att alla ska få det lika bra. Skillnaden mellan oss S och SD är att ni snarare är ett enfrågeparti. Ni tar pengar från alla grupper för att hjälpa en grupp. Vi tar pengar från en grupp för att hjälpa flera grupper.

  Om politik inte är att sätta grupper mot varandra, varför röstade ert parti tillsammans med V, FI och MP i veckan igenom att upphandla hotellplatser för flyktingarna men inte gör samma sak åt alla hemlösa i Stockholm? Eller varför får nyanlända snabbspår på arbetsmarknaden och kommuner köper bostadsrätter att husera dom i medan regeringen har beordrat FK att spara in pengar för assistansersättning för det kostar för mycket?

  Att kalla gränserna för i stort sett stängda när vi detta året kommer att ta emot cirka 30 000 asylansökningar är ett argument vi inte köper. Likaså utförs endast stickprovskontroller så det är väldigt enkelt att slinka igenom gränskontrollerna. Sedan är flyktingkrisen inte över eftersom i år så har 46 927 personer fått uppehållstillstånd, samt när handläggningstiden har blivit över ett år lång så är det väldigt många som ännu inte fått sina beslut.

  Med det höga skattetrycket vi har i Sverige (7:e plats i världen) så är det inte hållbart att ta ut ännu mera skatt av våra medborgare. Det som Sverige måste göra är att omprioritera var vi lägger våra skattepengar.

  Ni har även svårt att hålla er till sak men vi får svara på era andra anklagelser också. Att staten bekostar de unga asylsökande må vara sant, men vem betalar statens pengar? Det är fortfarande skattemedel som kommer från oss alla, och saken är den att staten inte betalar. Migrationsverket har en enorm skuld till Stenungsund. Så att staten betalar är en sanning med modifikation. Staten ska betala men ladorna verkar tomma.

  Neddragningen på statsbidragen som ni nämner skulle även den vara finansierad. Ni som är gamla politiska rävar borde kanske lära er att läsa en budget, för att förstå hela budgeten så måste man läsa mer än en rad för då framgår det att kommunerna och landstingen inte kommer att få mindre pengar eftersom kostnader flyttas om. Vi undrar även hur S tänker kring välfärden i Sverige? Ni klagar på vår budget trots att ni i 2017 års budget sänker ersättningen till bland annat sjukvården, äldre och funktionshindrade med 7,5 miljarder.

  När det gäller kraven på kollektivavtal vid upphandlingar så röstade vi nej för att ni likt mobbaren på skolgården vägrar tala med oss, vilket skulle kunna leda till att vi tillsammans genom dialog skulle kunna komma fram till kompromisser som skulle kunna leda till att förslaget hade gått igenom. Vi röstade främst nej till förslaget för att fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag varav cirka 60 procent av dessa saknar kollektivavtal. Därmed skulle svenska företag diskrimineras på arbetsmarknaden. Inte nog med det utan den utstationerade arbetskraften skulle undantas i erat förslag vilket hade medfört att utländska företag hade haft en konkurrensfördel. Vi kommer aldrig att tillåta diskriminering av våra svenska företagare.

  Otto Ericsson (SD)

  Stenungsund

  Pontus Reuterskiöld (SD)

  Stenungsund

 • Insändare 29/11-2016

  Av pontusreuterskiold den 6 december, 2016
  0

  Våra kommuner står inför stora kostnader för flyktingkrisen, Tjörn och Orust höjer skatten inför nästa år. Stenungsund klarar sig i år men frågan är hur länge? Migrationsverket är vid nuvarande skrivning skyldiga Sveriges kommuner flera miljarder kronor. Här i STO-regionen så är beloppet en bra bit över hundra miljoner kronor.

  Frågan som vi ställer oss är varför ska våra kommuner som redan har ett väldigt ansträngt läge, gå på knäna och ”ta vårt ansvar” när inte självaste staten genom Migrationsverket tar sitt ansvar. Det står i regeringens proposition att:

  ”Staten ersätter kommunerna för flyktingmottagandet i huvudsak genom en schablonersättning som betalas ut under en tvåårstid och som 2015 uppgår till sammanlagt 83 100 kronor per nyanländ under 65 år och till 52 000 kronor per nyanländ över 65 år.”

  När nu inte staten ersätter våra kommuner så borde vi ha rätt att stoppa vårt mottagande av flyktingar. Detta för att ett avtal ska hållas av bägge parter som ingått avtalet, ett avtal som vi kommuner i och för sig inte hade något att säga till om eftersom vi blev tvingade att ta emot minst ett visst antal flyktningar. Vi bör åtminstone vänta med mottagandet till dess att vi kan trygga långsiktiga hållbara boenden, inte husera dessa människor i kortsiktigt dyra boenden som baracker på våra fotbollsplaner och dylikt.

  Sverigedemokraterna Stenungsund, Tjörn, Orust