Svar på insändare 3/12-2016 | Sverigedemokraterna i Stenungsund

Svar på insändare 3/12-2016

Svar: På insändaren ”SD-politiker får sopa sin egen farstu!” i Lokaltidningen 29 november.

Vi är visserligen nya i politiken medan ni S-kvinnor är gamla politiska rävar, men en sak förstår vi som även ni nog förstår. Politik är att sätta grupper mot varandra då vi endast har en säck med pengar som ska fördelas. Den säcken med pengar räcker tyvärr inte till att alla ska få det lika bra. Skillnaden mellan oss S och SD är att ni snarare är ett enfrågeparti. Ni tar pengar från alla grupper för att hjälpa en grupp. Vi tar pengar från en grupp för att hjälpa flera grupper.

Om politik inte är att sätta grupper mot varandra, varför röstade ert parti tillsammans med V, FI och MP i veckan igenom att upphandla hotellplatser för flyktingarna men inte gör samma sak åt alla hemlösa i Stockholm? Eller varför får nyanlända snabbspår på arbetsmarknaden och kommuner köper bostadsrätter att husera dom i medan regeringen har beordrat FK att spara in pengar för assistansersättning för det kostar för mycket?

Att kalla gränserna för i stort sett stängda när vi detta året kommer att ta emot cirka 30 000 asylansökningar är ett argument vi inte köper. Likaså utförs endast stickprovskontroller så det är väldigt enkelt att slinka igenom gränskontrollerna. Sedan är flyktingkrisen inte över eftersom i år så har 46 927 personer fått uppehållstillstånd, samt när handläggningstiden har blivit över ett år lång så är det väldigt många som ännu inte fått sina beslut.

Med det höga skattetrycket vi har i Sverige (7:e plats i världen) så är det inte hållbart att ta ut ännu mera skatt av våra medborgare. Det som Sverige måste göra är att omprioritera var vi lägger våra skattepengar.

Ni har även svårt att hålla er till sak men vi får svara på era andra anklagelser också. Att staten bekostar de unga asylsökande må vara sant, men vem betalar statens pengar? Det är fortfarande skattemedel som kommer från oss alla, och saken är den att staten inte betalar. Migrationsverket har en enorm skuld till Stenungsund. Så att staten betalar är en sanning med modifikation. Staten ska betala men ladorna verkar tomma.

Neddragningen på statsbidragen som ni nämner skulle även den vara finansierad. Ni som är gamla politiska rävar borde kanske lära er att läsa en budget, för att förstå hela budgeten så måste man läsa mer än en rad för då framgår det att kommunerna och landstingen inte kommer att få mindre pengar eftersom kostnader flyttas om. Vi undrar även hur S tänker kring välfärden i Sverige? Ni klagar på vår budget trots att ni i 2017 års budget sänker ersättningen till bland annat sjukvården, äldre och funktionshindrade med 7,5 miljarder.

När det gäller kraven på kollektivavtal vid upphandlingar så röstade vi nej för att ni likt mobbaren på skolgården vägrar tala med oss, vilket skulle kunna leda till att vi tillsammans genom dialog skulle kunna komma fram till kompromisser som skulle kunna leda till att förslaget hade gått igenom. Vi röstade främst nej till förslaget för att fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag varav cirka 60 procent av dessa saknar kollektivavtal. Därmed skulle svenska företag diskrimineras på arbetsmarknaden. Inte nog med det utan den utstationerade arbetskraften skulle undantas i erat förslag vilket hade medfört att utländska företag hade haft en konkurrensfördel. Vi kommer aldrig att tillåta diskriminering av våra svenska företagare.

Otto Ericsson (SD)

Stenungsund

Pontus Reuterskiöld (SD)

Stenungsund